top of page

Village Aid

 

Ambulante medische hulp in afgelegen bergdorpen van de Himalayas.

 • Village Aid werkt nauw samen met het Ganeshpur Hospital in Uttarkashi voor de verzorging van de patiënten uit het gebergte.
  Daar het oude hospitaal in Uttarkashi volledig verouderd was en er grote herstellingskosten waren is er in 2010 beslist om een volledig nieuw hospitaal te bouwen met moderne medische voorzieningen. Het nieuwe ontwerp heeft een gelijkvloers en een eerste verdieping waarin de verschillende afdelingen zullen gehuisvest worden zoals ziekenzalen, onderzoeksruimtes, operatiezaal, röntgen-toestellen,........enz

 • Kurukshetra vzw heeft dit hospitaal volledig gefinancierd. Al onze inspanningen om dit doel te bereiken hebben  dus hun vruchten afgeworpen!

 • Intussen is het ziekenhuis volledig afgewerkt.
  De ontvangstbalie, apotheek, onderzoekskamer, operatiekamer en sanitair zijn operationeel.
  Het gelijkvloers gedeelte is op 24 april 2012  plechtig in dienst genomen in aanwezigheid van onze vertegenwoordigers Linda Brys en Krishna Van Lierde.

  De tweede verdieping van het ziekenhuis doet dienst als ooghospitaal en is helemaal afgewerkt in november 2014. Kurukshetra financierde de verdere afwerking van het gebouw.

 • In december 2014 ging het eerste oogkamp door. Gedurende vier dagen deden een Indische en een Amerikaanse chirurg 58 oogoperaties, hoofdzakelijk cataract. De patiënten komen uit de omliggende bergdorpen. De meesten blijven overnachten omdat de reis te lang is en de dag na de operatie is de juiste verzorging noodzakelijk. Het eerste oogkamp was organisatorisch een hele uitdaging: begeleiding en naverzorging van de patiënten, logies en maaltijden voorzien...alles verliep vlot.

 • In 2018 is er op het hospitaal een 2de verdieping opgebouwd die dienstdoet voor opvang van hulpbehoevende bejaarden uit de omgeving.

 • Ook in de volgende jaren zal Kurukshetra activiteiten organiseren en subsidies aanvragen om bepaalde nieuwe projecten op te starten en medisch materiaal aan te kopen voor het hospitaal.

bottom of page