top of page

KKM (Kuru Ksetr Mandal): is een coöpereratie die in Noord-India 4 melaatsengemeenschappen overkoepelt. Wij verkopen hun weefwerken, zie "producten", zodat de lepralijders, door de opbrengst van hun werk, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Deze gemeenschappen zijn gevestigd in

Brahmapuri (1)

- Dehra Dun (3)

en stonden 50 jaar onder de bezielende leiding van Pierre Reyniers die helaas overleden is op zondag 20 januari  2019 in Dehradun

bottom of page